Archív témat

Strukturální fondy 2007-2013


Struktura sekce:

 

1. Základní přehled

  1.1. Cíl "konvergence"

  1.2. Cíl "regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost"

  1.3. Cíl "Evropská územní spolupráce"

2. Průběh vyjednávání

  - aktuální texty operačních programů

  - srovnání ČR s ostatními členskými státy

  - jednotlivé kroky schvalovacího procesu

3. Publikované výzvy operačních programů  

 

 


1.      Základní přehled

 

Politika hospodářské a sociální soudržnosti bude v období 2007 – 2013 podporována prostřednictvím 3 cílů:

 

1.1. Cíle „konvergence“ 

Tento cíl je dotován částkou 730 mld. Kč a podporuje hospodářský a sociální rozvoj méně vyspělých regionů (všechny regiony vyjma Prahy) prostřednictvím 8 tematických operačních programů:

a 7 regionálních operačních programů:

 

1.2. Cíl „regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“

Tento cíl je dotován částkou 11,73 mld. Kč a podporuje hospodářský a sociální rozvoj a zaměstnanost hl. města Prahy prostřednictvím 2 operačních programů:

 

1.3. Cíl „Evropská územní spolupráce“

Tento cíl podporuje přeshraniční, mezi-regionální a nadnárodní spolupráci regionů prostřednictvím 9 operačních programů:

...nahoru

 


  

2.      Průběh vyjednávání

 

Evropská komise schválila dne 26.7.2007 Národní strategický referenční rámec (NSRR) dokument ve formátu doc , základní strategický dokument pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů. V podstatě všechny české operační programy již byly schváleny, výjimkou je OP Výzkuma vývoj pro inovace, o němž vyjednávání stále pokračují.

 

Aktuální texty vybraných OP 

 

Aktuální podoba 8 tematických operačních programů a 2 operačních programů pro hlavní město Praha je k dispozici níže:

 

Srovnání ČR s ostatními členskými státy

 

Vrchní ředitelství Evropské komise pro regionální politiku na svých stránkách pravidelně aktualizuje přehled o postupu vyjednávání všech členských států, tedy o schvalování NSRR i OP. 

 

Jednotlivé kroky schvalovacího procesu  

 

Proces schvalování každého jednotlivého OP je relativně složitý a sestává z několika kroků:

  1. ČR zaslala oficiálně první verze OP Komisi (březen 2007)
  2. Komise projedná OP a zašle ČR svoje stanovisko k danému OP za všechny DG (tzv. „position paper“) (duben – srpen 2007)
  3. ČR reaguje na připomínky Komise a v případě potřeby zašle přepracovanou 2. verzi OP (červen – srpen 2007) - a)  Zvláštní krok pro OP v rámci ESF – OP projedná Výbor ESF;                                                                   b)   Zvláštní krok pro OP v rámci ESF - ČR zapracuje v případě potřeby připomínky a zpravidla drobné změny
  4. Komise projedná upravenou verzi OP ve vnitřním připomínkovém řízení (tzv. „inter-service consultation“)
  5. ČR zapracuje v případě potřeby drobné změny
  6. Komise schválí daný OP rozhodnutím

 

Tabulka: Proces schvalování vybraných OP

 Operační program

Krok

Krok

2 

Krok

Krok

4 

Krok 

Krok

6 

 OP Doprava

 X

 X

 X

 X

 X

 OP Životní prostředí

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 OPPI

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 OPVVI

 X

 X

    
 OPVK

 X

 X

 X

 X

 OPLZZ

 X

 X

 X

 X

 X

X

 OPPA

 X

 X

 X

 X

 X

X

 OPPK

 X

 X

 X

 X

 X

 OPTP

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 IOP

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 

...nahoru

 


3. Publikované výzvy operačních programů  

 

Tabulka: Publikované výzby vybraných OP

Operační program

Odpovědný subjekt

Termín pro žádosti  

OP Doprava

 

162,4 mld.neschváleno

Oblast podpory 1.1/1.2/2.1/

3.1/4.1/6.2 dokument ve formátu html

MD

průběžně

OP Životní prostředí

 

150 mld.

neschváleno

Oblast podpory 1.1/1.2/

2.1/2.3/3.1/3.2/4.1/4.2/7.1 dokument ve formátu doc

SFŽP ČR

26.10.2007

OP Podnikání pro inovace 

 

85,77 mld.

neschváleno

Start dokument ve formátu html

ČMZRB

31.12.2008

Finanční nástroje/Jeremie

CzechInvest

 -

 Progres dokument ve formátu html

ČMZRB

31.12.2008

 Záruka dokument ve formátu html

ČMZRB

31.12.2008

 Rozvoj dokument ve formátu html

CzechInvest

31.7.2007

ICT a strategické služby

CzechInvest

 -

 ICT v podnicích dokument ve formátu html

CzechInvest

29.12.2007

 Eko-energie dokument ve formátu html

ČEA

31.12.2007

 Inovace dokument ve formátu html

CzechInvest

31.10.2007

 Potenciál dokument ve formátu html

CzechInvest

31.12.2007

 Spolupráce

CzechInvest

 -

 Prosperita

CzechInvest

 -

 Školicí střediska

CzechInvest

 -

 Nemovitosti

CzechInvest

 -

 Poradneství

CzechInvest

 -

 Marketing dokument ve formátu html

CzechInvest

 -

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

51,09 mld.

 

Výzva OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MŠMT

počátek 2008

OP Výzkum a vývoj pro inovace 

 

70,64 mld.

 neschváleno

Výzva OP Výzkum a vývoj pro inovace

MŠMT

průběh 2008

OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

 

51,18 mld. 

Výzva OP Lidské zdroje a zaměstnanost

MPSV

počátek 2008

Integrovaný operační program 

 

44,7 mld. 

Výzva Integrovaný OP

MMR 

 -

OP Technická pomoc 

 

7 mld. 

n.a.

MMR

 -

OP Praha Adaptabilita

 

3,41 md.  
 OP Praha Adaptabilita MhmP  

OP Praha Konkurenceschopnost

 

8,32 mld.  
OP Praha Konkurenceschopnost MhmP  

 


< zpět na archív temat