Archív zpráv

VÝZKUM A VÝVOJ: Evropská komise zveřejnila hodnocení Sedmého rámcového programu EU pro výzkum a technologický rozvoj


Evropská komise dnes zveřejnila hodnocení Sedmého rámcového programu (EU´s 7th Framework programme FP7) pro výzkum a technologický rozvoj. Rámcový program běžel od roku 2007 do roku 2013 a zahrnoval čtyři specifické programy, jež podporovaly nadnárodní spolupráci v oblasti výzkumu, profesní rozvoj jednotlivých výzkumných pracovníků, vzdělávání, mobilitu a posílení výzkumných kapacit v Evropě. Dnes zveřejněné hodnocení ukázalo, že 55 miliard eur investovaných v průběhu zmíněných 7 let do výzkumu a inovací v EU přilákalo mnoho účastníků soukromého sektoru, včetně rekordního počtu malých a středních podniků, což zvýšilo konkurenceschopnost na trhu a významně se podílelo na tvorbě pracovních míst a hospodářském růstu. V rámci programu bylo také vytvořeno pět společných technologických iniciativ v klíčových oblastech, jako je inovativní medicína, inovace vodíku či palivové články.

< Archív zpráv       < Podpora podnikání       < Malé a střední podniky       < Výzkum a vývoj