Archív zpráv

ENERGETIKA: Veřejná konzultace k fungování kapacitních mechanismů


Evropská komise dnes zveřejnila prozatímní zprávu o podpoře a fungování kapacitních mechanismů, které mají za cíl zajistit dostupnost potřebné kapacity pro výrobu elektřiny a tím umožnit spolehlivost dodávek elektřiny. Výsledky ukázaly, že kapacitní mechanismy mohou zlepšit bezpečnost dodávek elektřiny. Mnoho členských zemí ale musí lépe vyhodnotit, zda jsou skutečně potřeba a při jejich vytváření zajistit, aby byly zacílené a nákladově efektivní. Zbytečné a neefektivně nastavené mechanismy totiž mohou narušit hospodářskou soutěž, zamezit toku elektřiny a vést k vysokým cenám. Komise vyzvala širokou veřejnost, aby se k této zprávě a přiloženému pracovnímu dokumentu vyjádřila do 6. července 2016. Na základě výsledků zpracuje Komise do konce roku finální zprávu o výsledcích šetření tohoto sektoru a současně je využije při přípravě legislativní iniciativy ohledně revize designu trhu s elektřinou, jež chystá na druhou polovinu roku.


< Archív zpráv       < Veřejné konzultace EU       < Energetika