Archív zpráv

DIGITÁLNÍ AGENDA: Návrh regulace online platforem


Dle návrhu Sdělení Evropské komise k online platformám, které lze očekávat 25. května, Komise definuje online platformy jako „přímá interakce mezi uživateli přes online systémy…, které vydělávají na účinnosti založené na datech a umožněné účinky sítě". Text z 27. dubna uvádí, že ex ante regulace platforem není prozatím potřeba. Text zdůrazňuje potenciální problémy jako nespravedlivé zacházení s podnikateli a spotřebiteli, omezení konkurence a nedostatečná transparentnost sběru dat. Komise indikuje, že budou přijata budoucí regulatorní opatření pro online platformy, neuvádí však konkrétní datum. Dále specifikuje, že budoucí regulace by mohla být efektivní přes odvětvovou legislativu. Komise se chystá předložit legislativu upravující copyright letos v září nebo říjnu. Dokument rovněž avizuje, že Komise chystá podpořit domácí (evropské) platformy v oblastech jako zdravotnictví, samořídící automobily a inteligentní města.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Zajímavosti a postřehy z EU       < Ochrana spotřebitele       < Průmysl       < ICT