Archív zpráv

VÝZKUM A VÝVOJ: Podle BUSINESSEUROPE by měl legislativní proces obsahovat tzv. inovační princip


Podle generálního ředitele BUSINESSEUROPE Markuse J. Beyrera by měl legislativní proces obsahovat tzv. inovační princip. Díky němu by se u každé nové legislativy vyhodnocoval její případný dopad na inovace, což by podle Beyrera mělo pozitivní dopad na rozvoj inovací v EU. Kromě toho by inovace podpořilo dokončení dohody o volném obchodu mezi EU a Japonskem, protože oba celky již nyní v této oblasti intenzivně spolupracují a úspěšné uzavření dohody by tento proces ještě více podpořilo.

< Archív zpráv       < Vnější vztahy EU, zahraniční obchod       < Výzkum a vývoj