Archív zpráv

VEŘEJNÉ KONZULTACE: Dotazník k překážkám v oblasti elektronické fakturace


Rada pro retailové platby v eurech (EPBR), jenž je jednou z iniciativ Evropské centrální banky, zřídila speciální pracovní skupinu, která se bude zabývat současnou situací v oblasti elektronické fakturace. Cílem je identifikovat a odstranit bariéry většího rozšíření tohoto nástroje v celé EU, a vytvořit tak integrovaný, inovativní a konkurenceschopný systém v EU. Pro tento účel vytvořila pracovní skupina elektronický dotazník, který se zaměřuje na bariéry, se kterými se zúčastněné strany při elektronické fakturaci setkávají.


Dotazník naleznete zde a je možné ho vyplnit až do 20. června 2016.


< Archív zpráv       < Daně, finance, statistiky a studie       < Veřejné konzultace EU       < ICT