Archív zpráv

VÝZKUM A VÝVOJ: Komise spustila iniciativu na podporu cirkulární ekonomiky


Evropská komise dnes spustila pilotní provoz platformy s názvem „Innovation Deals“, která by měla pomoci inovativním řešením přispívajícím k plnění cílů EU v oblasti cirkulární ekonomiky dostat se snadněji na trh. Vybrané projekty budou mít možnost úzce spolupracovat s místními, národními a evropskými úřady, které by jim měly pomoci překonat regulatorní překážky pro rychlé uplatnění projektů na trhu. Zájemci o zapojení do této platformy mohou vyjádřit svůj zájem do 15. září 2016 prostřednictvím vyplnění dotazníku zde .

 


< Archív zpráv       < Podpora podnikání       < Životní prostředí       < Výzkum a vývoj