Archív zpráv

ICT: Agenda pro sdílenou ekonomiku


Evropská komise dnes zveřejnila své plány na podporu sdílené ekonomiky. Komise chce sjednotit roztříštěný přístup k novým obchodním modelům napříč EU, neboť to má za následek nejistotu pro tradiční hospodářské subjekty, poskytovatele nových služeb i spotřebitele a může to brzdit inovace, růst a vytváření pracovních míst. Komise proto vydala Sdělení „Evropská agenda pro ekonomiku sdílení“, které přináší pokyny pro členské státy, jak zajistit vyvážený rozvoj ekonomiky sdílení. Pokyny mají za cíl vyjasnit požadavky pro přístup na trh, zodpovědnost platforem, ochranu spotřebitele a situace vzniku pracovněprávních vztahů. Sdělení vybízí členské státy EU, aby přezkoumaly a případně revidovaly stávající právní předpisy v souladu s těmito pokyny. Komise bude regulatorní proces sledovat, stejně jako kvalitu poskytovaných služeb a vývoj cen, aby identifikovala případné překážky a problémy.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Podpora podnikání       < Malé a střední podniky       < Ochrana spotřebitele       < Průmysl       < ICT