Archív zpráv

LEGISLATIVA EU: EuroCommerce vítá výsledky jednání o oficiálních kontrolách potravin


Evropský svaz obchodu EuroCommerce přivítal pozitivní výsledek vleklých vyjednávání mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a členskými státy týkajících se oficiálních kontrol zaměřených na potravinovou bezpečnost. EuroCommerce zejména uvítalo kompromisní dohodu ohledně plateb za kontroly, které nakonec nebudou v plné výši hrazeny samotnými podniky. Dále EuroCommerce kvituje, že podniky nebudou nuceny veřejně publikovat kompletní výsledky kontrol, ale pouze údaje vztahující se ke skutečným zdravotním rizikům.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Ochrana spotřebitele