Archív zpráv

ENERGETIKA: Europoslanci požadují 30% cíl pro OZE


Europoslanci volají po rychlejší a úplné implementaci legislativy, která umožní dosáhnout 20% cíle pro energetickou účinnost do roku 2020. Na dnešním plenárním zasedání přijali usnesení, ve kterém upozorňují na řadu překážek, které představují národní energetické politiky a jejich překryv z legislativou EU. Řešením je podle nich lepší koordinace v rámci Evropské komise a mezi národními energetickými politikami. Zdůraznili, že národní a evropské cíle pro obnovitelné zdroje energie by neměly být v rozporu. Parlament v usnesení rovněž požaduje závazné cíle, které zajistí, že OZE budou představovat 30% celkové energetické spotřeby do roku 2030.

< Archív zpráv       < Životní prostředí       < Energetika       < Ochrana spotřebitele       < Průmysl