Archív zpráv

VÝZKUM A VÝVOJ: EU se daří zvyšovat investice do inovací


Evropská komise dnes zveřejnila výsledky průzkumu, který srovnává míru inovací v jednotlivých členských státech EU a průzkum Innobarometer pro tento rok. Z výsledků vyplývá, že EU se daří snižovat mezeru v míře inovací oproti Japonsku a USA. Co se týče jednotlivých zemí, nejlepších výsledků dosáhlo Švédsko, následované Dánskem, Finskem, Německem a Nizozemskem. Mezi státy, ve kterých inovace nejvíce rostou, patří Lotyšsko, Malta a Litva. Očekává se, že v průběhu následujících dvou let bude inovační výkonnost v EU růst, jelikož většina evropských firem hodlá investice do inovací buď zachovat, nebo zvýšit.


Výsledky průzkumu naleznete zde


< Archív zpráv       < Výzkum a vývoj