Archív zpráv

VÝZKUM A VÝVOJ: Výzkumná data z Horizontu 2020 budou volně přístupná


Evropská komise dnes aktualizovala pracovní program programu pro výzkum a inovace Horizont 2020, na který bude příští rok vyčleněno 8,5 mld. eur. Důležitou novinkou je, že od příštího roku budou muset všechny projekty financované z tohoto programu zpřístupnit svá výzkumná data. Podle Komise to pomůže zvýšit konkurenceschopnost evropských podniků a zrychlit inovace. Značná část prostředků bude věnována také šíření excelence. Na podporu špičkových vědců je totiž vyčleněno 1,8 mld. eur.

< Archív zpráv       < Výzkum a vývoj