Archív zpráv

DOPRAVA: Vyšetřovací výbor pro měření emisí žádá od Komise lepší spolupráci


Evropský parlament dnes přijal usnesení Vyšetřovacího výboru Evropského parlamentu pro měření emisí v automobilovém průmyslu (EMIS), ve kterém žádá od Evropské komise více informací. Chybí mu zejména informace týkající se způsobů měření emisí a práce expertní skupiny zaměřené na schvalovací procedury pro typy vozidel. Přestože se spolupráce výboru a Komise zlepšila, nadále není ideální. Podle zpravodaje Pabla Zalba Bidegaina není úkolem výboru pouze prošetřit celý případ, ale také najít způsob, jak zabránit podobným situacím v budoucnu. Závěrečná zpráva vyšetřovacího výboru by měla být předložena Parlamentu 2. března 2017.

< Archív zpráv       < Životní prostředí       < Doprava