Archív zpráv

VÝZKUM A VÝVOJ: Inteligentní strategie specializace


Evropský parlament přijal nelegislativní usnesení zpravodaje Ramón Luis Valcárcel Siso (EPP, ES), jež zdůrazňuje, že specializace RIS3 (smart specialisation strategies), které jsou základem pro národní a regionální strategie výzkumu a inovací, vedou k nárůstu výkonu. Poslanci vyzvali Komisi, aby předložila Sdělení o přidané hodnotě strategií RIS3 a příští rok navrhla revizi strategií s cílem podpořit jejich efektivnost.

< Archív zpráv       < Podpora podnikání       < Výzkum a vývoj