Archív zpráv

ICT: Komise zveřejnila nová pravidla užívání roamingu


Poté, co Evropská komise zveřejnila první návrh zásad férového užívání roamingu v rámci EU, se proti tomuto návrhu zvedla silná vlna nevole. Součástí návrhu totiž bylo, že roaming se za stejné ceny jako v domovském státě bude moci v jiném členském státě využívat maximálně 90 dní v roce. Proto dnes Komise zveřejnila nový návrh, který toto opatření ruší. Roaming bez příplatků podle něj bude k dispozici neomezeně, nicméně bude obsahovat opatření, která zamezí možnému zneužití. Zákazník totiž bude moci používat v zahraničí sim kartu vydanou v členském státě, ve kterém má trvalé bydliště, nebo s kterým má stálou vazbu. Může se jednat například o osoby, které každý den dojíždí do jiného členského státu za prací, zaměstnance žijící v cizině, nebo zahraniční studenty. Komise nyní musí návrh projednat se zúčastněnými stranami. Finální podoba návrhu by měla být přijata 15. prosince.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Ochrana spotřebitele       < ICT