Archív zpráv

VNITŘNÍ TRH: Pokyny pro místní samosprávu v oblasti veřejné podpory


Evropská komise shledala, že pět veřejných opatření pro čistě místní aktivity ve Španělsku, Německu a Portugalsku nezahrnují veřejnou podporu, jelikož nemají dopad na obchod mezi členskými státy. U takových opatření mají členské státy volnou ruku rozhodovat při udělení státní podpory. Dnešní rozhodnutí objasňuje případy, kdy nemusí členské státy předně požádat Komisi o schválení podpory. Rozhodnutí doplňuje soubor pokynů z roku 2015 o typech veřejné podpory, které nejsou považovány za státní podporu.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Podpora podnikání       < Malé a střední podniky       < ICT       < Výzkum a vývoj