Archív zpráv

OCHRANA SPOTŘEBITELE: Europoslanci diskutovali rizika a příležitosti velkých dat


Členové výboru občanských svobod Evropského parlamentu včera na svém zasedání diskutovali způsob, jak získávat a nakládat s velkými daty, tj. početným objemem údajů získávaných z různých zdrojů, např. internetu. Na jedné straně mohou velká data zlepšit rozhodování a přispět k tvorbě lepších výrobků, na straně druhé může dojít k ohrožení osobních svobod jako ochrana soukromí a dat. Europoslanci diskutovali o návrhu zprávy z vlastní iniciativy zpravodajky Anny Gomes (PT, S&D), která se zaměřuje na transparentnost s ohledem na hodnotu a využívání sbíraných dat, jejich správu a způsob, jak jsou data získávána včetně práva na přístup k informacím o těchto údajích. O zprávě by měli poslanci Evropského parlamentu hlasovat na nadcházejícím plenárním zasedání.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Malé a střední podniky       < Ochrana spotřebitele       < Průmysl