Archív zpráv

DOPRAVA: Komise vznesla stížnost proti Německu za navrhovaný systém zpoplatnění silnic


Evropská komise dnes podala stížnost na Německo u Evropského soudního dvora kvůli plánu německých úřadů zavést systém zpoplatnění německých silnic, který je podle Komise diskriminační. Ten totiž vozům registrovaným v Německu umožňuje strhnout poplatek za užívání silnic z roční daně za provoz automobilu, čímž Německo v podstatě uděluje výjimku pouze těmto vozům. Navíc dálniční známky, které by musela mít vozidla registrovaná v jiné zemi, jsou v některých případech neúměrně drahé. Podle Komise tento princip odporuje principu nediskriminace na základě národnosti a volnému pohybu zboží a služeb Smlouvy o fungování EU.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Doprava