Archív zpráv

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY: Komise musí podporovat všechny typy MSP


Evropský svaz obchodu EuroCommerce tento týden pořádal již svůj 5. Den malých a středních podniků (MSP), který se zaměřil na problémy, se kterými se setkávají jak maloobchodníci, tak velkoobchodníci. Prezident EuroCommerce Kenneth Bengtsson při té příležitosti uvedl, že MSP nemohou plně využívat výhod jednotného vnitřního trhu kvůli nedostatku harmonizace v oblasti standardů, spotřebitelského práva, požadavků na bezpečnost a označování výrobků a kvůli zatěžujícím pravidlům týkajícím se DPH. Evropská komise by podle jeho názoru měla dělat vše pro to, aby tyto nedostatky co nejrychleji odstranila. Zároveň vyzval Komisi, aby politiky týkající se MSP vytvářela na základě potřeb všech MSP, ne pouze start-upů a rychle rostoucích MSP.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Malé a střední podniky