Archív zpráv

DOPRAVA: 4. Železniční balíček – Rada přijala tři návrhy


Dne 17. října 2016 Rada formálně přijala nová pravidla, jejichž cílem je podpořit cestování vlakem v Evropě. Reforma by měla otevřít vnitrostátní trhy s železniční přepravou cestujícím a vytvořit spravedlivější podmínky pro vlakové společnosti z hlediska nediskriminačního přístupu k síti. Cestování vlakem by mělo být levnější, rychlejší a pohodlnější. To by mělo přispět k tomu, že dají cestující přednost vlaku před jiným cestovním prostředkem. Přijaté texty jsou tzv. postojem Rady v prvním čtení. Konkrétně se jedná o revizi nařízení upravujícího veřejné zakázky na služby, revizi směrnice o jednotném evropském železničním prostoru a nařízení týkající se zrušení nařízení o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků. Neformální dohoda o návrzích byla dosažena s Parlamentem dne 19. dubna 2016. Pro přijetí návrhu musí nyní Evropský parlament schválit texty ve druhém čtení. Po podpisu oběma institucemi budou právní akty zveřejněny v Úředním věstníku EU (lze očekávat, že tomu bude do konce roku).

< Archív zpráv       < Doprava