Archív zpráv

VNITŘNÍ TRH: Evropské komory požadují pilíř podnikatelských práv


Jako protiváhu pilíře sociálních práv Evropské unie navrhla síť evropských komor EUROCHAMBRES pilíř podnikatelských práv, který podnikatelům zajistí práva na plně funkční jednotný trh, příznivé podmínky zahraničního obchodu, udržitelná finanční řešení, pracovní sílu s odpovídajícími znalostmi a flexibilní pracovní trh stejně jako cenově dostupné přírodní zdroje a energie. Návrh pilíře podnikatelských práv je dostupný zde .

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Podpora podnikání       < Zajímavosti a postřehy z EU       < Malé a střední podniky       < Průmysl