Archív zpráv

PRŮMYSL: Kosmická strategie pro Evropu


Dnešní návrh Komise na novou politiku v oblasti vesmíru by měl podpořit nové služby a zajistit vedoucí postavení Evropy v kosmickém odvětví. Dnes vydaná Kosmická strategie pro Evropu má za cíl maximalizovat zisk pro společnost a ekonomiku prostřednictvím lepšího využívání vesmírných služeb a dat s pomocí pokrokovějších vesmírných programů EU. Dalším cílem je podpora globálně konkurenceschopného a inovativního vesmírného sektoru v EU. Komise se v tomto ohledu zaměří na podporu inovací, vývoje a znalostí. Neméně důležitou je priorita zajistit autonomní přístup EU a využívání prostoru v bezpečném a chráněném prostředí.

< Archív zpráv       < Průmysl       < ICT       < Výzkum a vývoj