Archív zpráv

LEGISLATIVA EU: Parlament žádá limity pro transmastné kyseliny


Členové Evropského parlamentu na dnešním plenárním zasedání přijali usnesení, ve kterém požadují, aby EU stanovila povinné limity na obsah průmyslově vyráběných transmastných kyselin (TFA) v potravinách. Tyto kyseliny zvyšují riziko kardiovaskulárních nemocí, neplodnosti, cukrovky a obezity a jsou používané zejména v levnějších potravinách. Europoslanci žádají Komisi, aby co nejdříve, a ideálně do dvou let, představila návrh, který by stanovil maximální povolený limit TFA v potravinách.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Ochrana spotřebitele