Archív zpráv

VÝZKUM A VÝVOJ: EU schválila český projekt na podporu výzkumu a inovací


Evropská komise schválila velký projekt v oblasti výzkumu a inovací v České republice s rozpočtem 60 milionů euro z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Projekt zaměřený na vybavení výzkumného centra pro extrémně lehkou infrastrukturu laserovými systémy je realizován ve Středních Čechách. Jedná se o celoevropský výzkumný projekt zaměřený na vysoce technologicky vyspělé laserové technologie. Finance umožní podporu evropského vědeckého výzkumu s pomocí modernizované infrastruktury dostupné pro výzkumníky z akademického prostředí, ale i soukromé vědecké sféry a podnikatelské sféry. První experimenty v ČR by mohly začíít v roce 2018.

< Archív zpráv       < Podpora podnikání       < Výzkum a vývoj