Archív zpráv

VNITŘNÍ TRH: Komise vyšetřuje České dráhy


Evropská komise dnes zahájila šetření, aby posoudila, zda České dráhy, a.s. (ČD) účtovaly ceny, které byly nižší než náklady s cílem vytlačit konkurenci v oblasti služeb osobní železniční dopravy. Po vstupu na trh konkurenčních společností RegioJet a LEO Express v roce 2011 a 2012 na trase Praha - Ostrava, společnost ČD značně snížila ceny účtované cestujícím na této trase. Komise se obává, že ČD by mohly účtovat ceny, které jsou tak nízké, že by nemohly pokrýt náklady služby. Takové praktiky mohou bránit konkurentům, aby zůstali na trhu, což je v neprospěch cestujících. V návaznosti na stížnost Komise v dubnu 2016 provedla kontroly v prostorách ČD.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Doprava