Archív zpráv

PODPORA PODNIKÁNÍ: 8 nových iniciativ v rámci Nástroje partnerství EU


Evropská komise schválila v rámci Nástroje partnerství 8 nových projektů v celkové hodnotě přes 32 milionů eur zaměřených na posílení spolupráce s partnerskými zeměmi v prioritních oblastech jako změna klimatu, udržitelnost, mezinárodní digitální agenda a civilní letectví. Balíček zahrnuje ambiciózní pilotní program opírající se o vnější rozměr strategie pro jednotný digitální trh EU (8 milionů EUR), který má posílit spolupráci s nejdůležitějšími partnery v oblasti ochrany osobních údajů, důvěry a bezpečnosti v kyberprostoru, přeshraničního přístupu k elektronickým důkazům a ICT normalizace. Ekologizace hospodářství, udržitelná praxe v oblasti ochrany životního prostředí a boj proti změně klimatu budou propagovány prostřednictvím několika cílených iniciativ, jako je snižování emisí elementárního uhlíku v Arktidě (1,5 milionu EUR), podpora zemí Rady pro spolupráci v Zálivu (3 miliony EUR), aby se jejich hospodářství diverzifikovala a přestala být téměř výlučně závislá na těžbě uhlovodíků, a podpora technologie pro zachycování a ukládání uhlíku (1 milion EUR) v Číně jako prostředek, jak snížit emise CO2 z uhelných elektráren.

< Archív zpráv       < Vnější vztahy EU, zahraniční obchod       < Podpora podnikání       < Životní prostředí       < Energetika       < Doprava       < Malé a střední podniky       < Průmysl       < ICT       < Výzkum a vývoj