Archív zpráv

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY:Komise zveřejnila iniciativu na podporu start-upů


Evropská komise včera představila několik opatření, která si kladou za cíl vytvořit prostředí podporující start-upy a která by měla vytvořit takové podmínky, aby se tyto firmy mohly stát světovými společnostmi. Komise se tímto návrhem snaží zabránit odlivu start-upů do třetích zemí a zajistit tvorbu nových pracovních pozic a růstu. Iniciativa Komise se bude soustředit zejména na zlepšení přístupu k financím, zjednodušení daňových přiznání a tzv. „druhou šanci“ pro podnikatele, kteří zkrachují. Dále by iniciativa měla usnadnit zdolávání regulatorních překážek a posílit poradenskou síť. Kroky Komise vycházejí mimo jiné z výsledků veřejné konzultace, která ukázala, že pro firmy je na jednotném trhu například velmi těžké najít správného obchodního partnera, kvalifikované pracovníky či plnit veškeré právní a správní povinnosti.

 

Více informací k dispozici zde.


< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Podpora podnikání       < Malé a střední podniky