Archív zpráv

FINANCE: Komise zveřejnila výsledky konzultace o finančních službách v EU


Evropská komise vydala výsledky výzvy ke sdělení skutečností týkajících se finančních služeb v EU. Z výsledků vyplývá, že právní rámec jako takový v EU funguje vcelku obstojně, nicméně dílčí změny v některých oblastech jsou na místě. Ty by se měly zaměřit zejména na odstranění zbytečných překážek bránících lepšímu financování ekonomiky, harmonizaci předpisů, snížení nadměrné regulační zátěže a sjednocení pravidel. Komise bude tuto oblast i nadále sledovat a v závěru příštího roku ji znovu zhodnotí a zveřejní další kroky.

< Archív zpráv       < Daně, finance, statistiky a studie       < Veřejné konzultace EU