Archív zpráv

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY: EuroCommerce vítá iniciativu pro podporu startu-upů


Evropský svaz obchodu EuroCommerce přivítal zveřejnění návrhu Evropské komise o podpoře start-upů. 99 % všech malo a velkoobchodů spadá do kategorie malé a střední podniky (MSP) a proto je zapotřebí vytvořit pro ně takové regulatorní prostředí, které bude podporovat jejich růst. Mezi nejčastější překážky, se kterými se MSP zejména při přeshraničním obchodování setkávají, jsou rozdílné národní standardy, různé úrovně ochrany spotřebitele nebo geoblocking. EuroCommerce jednoznačně odmítá jakékoli vytváření dodatečných překážek na vnitřním trhu a vyzývá k jejich odstranění. Podle generálního ředitel EuroCommerce Christiana Verschuerena je zapotřebí dokončit propojení jednotného vnitřního trhu, aby MSP mohly plně využívat jeho potenciálu.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Podpora podnikání       < Malé a střední podniky