Archív zpráv

PRŮZKUM: Nízká podnikatelská důvěra brzdí tempo ekonomického oživení


I přes mírný pokles všeobecné podnikatelské důvěry očekávají podniky mírné zlepšení pro rok 2017, což vyplývá z výsledků v pořadí již 24. ekonomického průzkumu Evropské asociace obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES, založeném na odpovědích více jak 50 tisíc podniků z 24 evropských zemí. Pokles podnikatelské důvěry lze přičíst mírnému tempu hospodářského růstu v Evropě a rostoucím geopolitickým obavám. Podnikatelská důvěra se na podzim t. r. v České republice mírně zvýšila a vykazuje kladné střední hodnoty. Nicméně i přes to, že ukazatele důvěry zůstávají na slušné úrovni, naznačují, že mezi českými podnikateli v porovnání s ostatními státy převažují spíše střízlivější vyhlídky pro rok 2017 v oblasti tržeb z očekávaného prodeje na domácím trhu, vývozu, investic a zaměstnanosti.


Celý průzkum je dostupný na tomto odkaze.


< Archív zpráv       < Podpora podnikání       < Daně, finance, statistiky a studie       < Malé a střední podniky