Archív zpráv

VNITŘNÍ TRH: Rada pro konkurenceschopnost se dnes shodla na návrhu ke geoblockingu


Ministři hospodářství a obchodu se dnes na zasedání Rady pro konkurenceschopnost dohodli na návrhu nařízení ohledně zákazu neoprávněného geografického blokování spotřebitelů v EU na základě jejich národnosti, místa pobytu či sídla. Návrh zakazuje diskriminaci spotřebitelů a firem vztahující se k přístupu k cenám, prodeji a platebním podmínkám při prodeji zboží a služeb do jiné země EU s výjimkou služeb jako zdravotnictví, sociální služby, audiovize či finanční služby. V těchto případech nebudou obchodníci povinni zboží zákazníkovi dodat. O návrhu nyní jedná Evropský parlament. Poté, co se europoslanci dohodnou na pozici Evropského parlamentu, zahájí s Radou a Komisí jednání. Podnikatelské organizace hodnotí přijetí návrhu jako uspěchané bez dostatečného času na odstranění nejasností v textu.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Ochrana spotřebitele       < ICT