Archív zpráv

DOPRAVA: Nová legislativa pomáhá stíhat vážné dopravní přestupky


Evropská komise dnes vydala zprávu, která se zabývá bezpečností na silnicích v EU a hodnotí dopad nové evropské legislativy, jež umožňuje v rámci EU sdílet přes elektronické systémy informace o závažných dopravních přestupcích. Mezi ně patří jízda na červenou, překročení povolené rychlosti, jízda bez použití bezpečnostního pásu a jízda pod vlivem alkoholu, což jsou přestupky, které způsobí zhruba 75 % všech smrtelných dopravních nehod v EU. Komise uvádí, že po zavedení nových opatření se počet nahlášených přestupků nerezidenčních obyvatel, kteří v cizím členském státě spáchají jeden z těchto činů, zvýšil čtyřnásobně, což dokazuje, že zavedený systém funguje dobře.


Celou zprávu naleznete zde


< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Doprava