Archív zpráv

ENERGETIKA: Komise zveřejnila zimní energetický balíček


Evropská komise dnes vydala svůj zimní energetický balíček, který by měl přispět k přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku a modernizaci evropské ekonomiky. Návrhy, které dnes Komise předložila, mají za cíl zvýšit energetickou účinnost, dosáhnout vedoucího postavení v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a zajistit spravedlivé podmínky pro spotřebitele. Balíček obsahuje legislativní návrhy týkající se energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie, designu trhu s elektřinou, zabezpečení dodávek elektřiny a pravidel správy pro energetickou unii, ale také budoucnosti ekodesignu a propojené a automatizované mobility.


Veškeré návrhy z dnešního balíčku naleznete zde


< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Životní prostředí       < Energetika