Archív zpráv

VNĚJŠÍ VZTAHY: Evropský fond pro udržitelný rozvoj


Výbor stálých zástupců COREPER se včera dohodl na vyjednávací pozici Rady k Evropskému fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD), zřízení záruky EFSD a garančního fondu EFSD. Text bude předložen k přijetí Radě v prosinci 2016. EFSD se bude skládat ze dvou regionálních investičních platforem, které podpoří investice a zlepší přístup k financování, a to především v Africe a oblasti evropského sousedství. Fond bude poskytovat podporu v podobě grantů, záruk a dalších finančních nástrojů, včetně tzv. blendingu s celkovým předpokládaným rozpočtem ve výši 3,35 miliard eur. Mobilizovat by měl investice v max. výši 44 miliard euro. Řízení bude v rukou Evropské komise v úzké spolupráci s Evropskou investiční bankou. Fond bude fungovat jako "one-stop shop" přijímat návrhy na financování od finančních institucí a veřejných nebo soukromých investorů a dodávat širokou škálu finanční podpory.

< Archív zpráv       < Vnější vztahy EU, zahraniční obchod       < Podpora podnikání       < Zajímavosti a postřehy z EU