Archív zpráv

FINANCE: Ministři podpořili EFSI 2.0


Ministři financí se dnes dohodli na prodloužení a rozšíření Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), který je základním kamenem Investičního plánu pro Evropu. Do poloviny listopadu představovaly operace schválené v rámci investičního plánu pro Evropu celkový objem financování ve výši 27,5 miliardy eur a měly by rozvinout celkové investice ve výši zhruba 154 miliard euro. O prodloužení EFSI musí nyní rozhodnout Evropský parlament s cílem dosáhnout rychlé dohody s Radou.

< Archív zpráv       < Podpora podnikání       < Daně, finance, statistiky a studie       < Životní prostředí       < Energetika       < Doprava       < Průmysl