Archív zpráv

DOPRAVA: Reforma železničních služeb


Poslanci Výboru pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu včera přijali kladné stanovisko k balíčku reforem železničních služeb. Nová pravidla kombinují udělení přístupu železničním provozovatelům k železničním tratím a stanicím v rámci vnitrostátních železničních trhů členských států EU a předkládání nabídek ve veřejné soutěži na obsluhu železniční infrastruktury. Usnadnění přístupu železničním provozovatelům na domácí železniční trh by mělo vést k lepší kvalitě železničních služeb. O nových pravidlech budou poslanci Evropské parlamentu hlasovat na plenárním zasedání příští týden. 


< Archív zpráv       < Doprava