Archív zpráv

VNITŘNÍ TRH: Konec roamingu 2017 se blíží


Kolegium komisařů diskutovalo 7. prosince návrh pravidel, která potvrzují přístup přijatý kolegiem v září 2016 s cílem zrušit poplatky za roaming v EU v roce 2017. Aktuální verze upřesňuje práva spotřebitelů a zavádí pojistky, které zajistí, že nejkonkurenčnější domácí ceny zůstanou atraktivní. Legislativní návrh ve formě implementačního aktu byl zaslán k připomínkám členským státům, jejichž zástupci budou o návrhu hlasovat v pondělí 12. prosince. Poté bude Komise schopna pravidla přijmout. Evropský parlament a Rada ministrů zodpovědných za telekomunikace budou muset dokončit svá jednání o nařízení o cenách velkoobchodního trhu s roamingem.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Průmysl       < ICT