Archív zpráv

LEGISLATIVA EU: Komise spustila řízení proti 7 státům včetně ČR kvůli schvalování typu vozidel


Evropská komise dnes spustila řízení proti 7 členským státům z důvodu neplnění povinností vyplývajících z evropské legislativy o schvalování typu vozidel. Konkrétně se jedná o Českou republiku, Německo, Řecko, Litvu, Lucembursko, Španělsko a Spojené království. Evropská pravidla stanovují členským státům povinnost zavést systémy účinných, přiměřených a odrazujících sankcí za nedodržování právních předpisů týkajících se emisí z automobilů. Sankce se využívají, pokud výrobce vozidel použije např. odpojovací zařízení, která snižují účinnost systému regulace emisí. Členské státy mají nyní dva měsíce na předložení argumentů, proč svoji povinnost nesplnily.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Životní prostředí       < Doprava