Archív zpráv

ICT: Komise schválila implementační akty pro přiměřené využívání roamingu


Evropská Komise dnes schválila politiku přiměřeného využívání roamingu a s tím spojený mechanismus udržitelnosti. Nařízení upravuje detailní pravidla pro uplatňování politiky přiměřeného využívání a metodiky pro zhodnocení udržitelnosti zrušených poplatků za roaming a způsob, jak mohou operátoři o případné příplatky žádat. Text nařízení vstoupí v platnost 20. den po vyhlášení ve veřejném věstníku EU, které se předpokládá 17. prosince 2016.


< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < ICT