Archív zpráv

DOPRAVA: Modernizace železnice v ČR s evropskou podporou


Evropská komise dnes schválila dva velké projekty ve výši 55,4 milionů euro z Kohezního fondu na modernizaci železničního spojení mezi Prahou a Plzeňským krajem. Podpora bude využita na investice do modernizace železničního uzlu v Plzni (33,1 milionů) a záměrem je cestování urychlit a zajistit větší bezpečnost. Práce by měly být dokončeny v dubnu 2017. Dalším cílem je modernizace vlakové stanice v Hostivaři (22,3 milionů), která by měla umožnit vstup osob se sníženou mobilitou.

< Archív zpráv       < Podpora podnikání       < Doprava