Archív zpráv

ICT: Komise zveřejnila výsledky průzkumu ohledně e-privacy


Evropská komise dnes zveřejnila výsledky průzkumu a veřejné konzultace týkající se ochrany soukromí v odvětví elektronických komunikací (e-privacy), které ukazují, že velká většina dotázaných považuje ochranu osobních údajů, online komunikace a online aktivit za velice důležitou. Více než 80 % respondentů také považuje za vhodné mít určitá pravidla pro ochranu soukromí v elektronické komunikaci. Výsledky přispějí k vytvoření návrhu revize směrnice o ochraně soukromí v odvětví elektronické komunikace, kterou by měla Komise zveřejnit na začátku příštího roku. Podle komisaře pro digitální ekonomiku a společnost Günthera Oettingera je zapotřebí nastavit rovnováhu mezi ochranou soukromí a možností využití dat, která jsou důležitá pro řadu firem.

 

 

Více informací naleznete zde

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < ICT