Archív zpráv

ICT: Komise chce předvolat Španělsko před ESD


Komise chce předvolat Španělsko před Evropský soudní dvůr (ESD) za nesplnění požadavků navrácení nekompatibilní státní podpory určené na digitalizaci televizních sítí a pozastavení všech plateb na její provoz a údržbu. Na základě rozhodnutí Komise z června 2013 a října 2014 byla státní podpora poskytnuta Španělskem na financování přechodu z analogového na pozemní digitální televizní vysílání v odlehlých oblastech země v rozporu s unijními pravidly státní podpory. Nicméně španělské úřady k dnešnímu datu obnovily pouze malou část podpory a v rozporu s rozhodnutím Komise i nadále pokračují ve financování provozu a údržby částí sítí pozemního digitálního televizního vysílání. 


< Archív zpráv       < ICT