Archív zpráv

POZVÁNKA: Webinář na téma zvyšování podnikatelských dovedností


Evropská podnikatelská vzdělávací síť EE–HUB společně s Evropskou asociací obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES pořádají 19. ledna webinář zaměřený na roli obchodních komor při zvyšování podnikatelských dovedností. Webinář by měl zájemcům představit osvědčené postupy z projektů realizovaných obchodními komorami při podpoře mladých podnikatelů zakládajících start-upy. Webinář je zaměřen nejen na obchodní komory, které by se chtěly zapojit do podobných projektů, ale obecně na zúčastněné strany, které sdílejí zájem nebo se přímo podílí na zvyšování podnikatelských dovedností.

 

Webinář se koná 19. ledna od 13:00 SEČ a registrovat se na něj můžete zde.


< Archív zpráv       < Podpora podnikání       < Malé a střední podniky