Archív zpráv

ICT: Dohoda o využívání pásma 700 MHz


Výbor stálých zástupců COREPER schválil 20. ledna dohodu uzavřenou s Evropským parlamentem ohledně využívání frekvenčního pásma 470-790MHz. Členské státy by měly využít frekvenční pásmo 700 MHz na bezdrátové širokopásmové služby do 30. června 2020 s možností prodloužení termínu o dva roky. Všechny země EU musí přijmout národní plán do konce června 2018, kterým se stanoví, jak budou rozhodnutí provádět. Finální text musí projít právní a jazykovou úpravou, a poté bude formálně schválen Parlamentem a Radou na jaře 2017.

 

Návrh rozhodnutí


< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < ICT