Archív zpráv

ENERGETIKA: BusinessEurope nesouhlasí se zapojením importů do systému EU ETS


V souvislosti s diskuzemi o evropském systému obchodování s emisemi EU ETS v rámci Evropského parlamentu varovala Konfederace evropského podnikání BusinessEurope před návrhem výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin zavést systém, který by rozšířil působnost EU ETS i na dovoz materiálů v některých průmyslových sektorech. Znamenalo by to, že subjekty z třetích zemí dovážející do EU určité výrobky by musely kupovat uhlíkové povolenky. Podle generálního ředitele BusinessEurope Markuse J. Beyrera by takový systém narušil trh a znevýhodnil určité sektory. Zároveň by hrozilo narušení obchodních vztahů s partnery z třetích zemí, kteří by do tohoto mechanismu spadali.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Energetika