Archív zpráv

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Výbor ENVI hlasoval o odpadové legislativě


Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu dnes přijal stanoviska k 4 návrhům týkajícím se odpadové legislativy. Poslanci například navrhují, aby se podíl recyklovaného odpadu zvýšil ze současných 44 % na 70 % v roce 2030, zatímco míra skládkování by se měla snížit na 5 % z celkového objemu odpadu. V původním návrhu Evropské komise byl podíl recyklovaného odpadu stanoven na 65 %. Tento cíl se vztahuje na komunální odpad. U obalových materiálů, jako je například papír, kartony, plasty, sklo atd. navrhují poslanci až 80 % do roku 2030. Výbor zároveň navrhl snížit množství potravinového odpadu o 30 % do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 v porovnání s rokem 2014, kdy se jeho množství odhadovalo na 89 milionů tun. O návrzích bude hlasovat celý Evropský parlament na březnovém plenárním zasedání.

< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Životní prostředí