Archív zpráv

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Komise představila balíček na podporu oběhového hospodářství


Evropská komise dnes vydala zprávu hodnotící pokrok v naplňování iniciativ na podporu oběhového hospodářství. Ve spolupráci s Evropskou investiční bankou chce Komise vytvořit platformu pro financování oběhového hospodářství, která bude sdružovat zainteresované strany a informovat o možnostech financování projektů oběhového hospodářství. Komise dnes také vydala sdělení o úloze procesů výroby energie z odpadů, ve kterém se věnuje způsobům, jak začlenit tento druh výroby energie do národních energetických mixů. V neposlední řadě dnes Komise představila návrh revize směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek. Komise navrhuje, aby se tyto nebezpečné materiály nahradily jinými látkami, čímž by se usnadnila recyklace výrobků.


Více informací naleznete zde


< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Životní prostředí       < Energetika