Archív zpráv

FINANCE: Ministři diskutovali reverse charge


Ministři financí diskutovali na Radě pro hospodářské a finanční záležitosti ECOFIN dne 27. ledna návrh Komise na zavedení plošného mechanismu přenesení daňové povinnosti (tzv. mechanismus reverse charge), který iniciovala ČR. Návrh však není ideální, za problematické ČR považuje platnost návrhu, který umožní zavedení této výjimky pouze do konce roku 2022 a stanovení minimální výše úniku DPH pro podání žádosti. Ministři dále diskutovali o koordinaci hospodářských politik členských států EU a o budoucnosti příjmové strany rozpočtu EU.

< Archív zpráv       < Daně, finance, statistiky a studie       < Malé a střední podniky       < Průmysl