Archív zpráv

ENERGETIKA: Studie o provádění směrnice energetické účinnosti


Nový průzkum EUROCHAMBRES provedený na vzorku 10 členských států EU ukazuje, že polovině z nich stále chybí komplexní opatření finanční podpory na energetické audity. Ty neposkytují dotace pro realizaci systémů energetického managementu (EMS), jak to vyžaduje směrnice o energetické účinnosti. Studie ukazuje nedostatky při podpoře energetické účinnosti pro malé a střední podniky a fakt, že stávající režimy podpory nejsou často příznivé pro MSP, vzhledem k nízké ceně spolufinancování a vysokým minimálním prahům investic.

 

Studii o provádění směrnice energetické účinnosti můžete najít zde.


< Archív zpráv       < Daně, finance, statistiky a studie       < Energetika