Archív zpráv

ENERGETIKA: Komise vydala zprávu o implementaci energetické unie


Evropská komise dnes vydala druhou zprávu o stavu energetické unie, ze které vyplývá, že se EU postupně daří přecházet na nízkouhlíkovou ekonomiku. Podle zprávy je EU na dobré cestě k dosažení svých cílů do roku 2020 v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti a výrobě energie z obnovitelných zdrojů. Za pozitivní trendy související s přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku označil komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiku Miguel Arias Cañete zvyšování konkurenceschopnosti evropského energetického průmyslu, zvýšení míry investic do tohoto odvětví a snížení dovozu fosilních paliv o 16 miliard eur.


Celou zprávu naleznete zde


< Archív zpráv       < Legislativa EU - jednotný vnitřní trh       < Životní prostředí       < Energetika       < Průmysl